تُنگ صراحی 20 مس و پرداز، دارای ورق مس ضحیم و روکش پلی استر Tong Sarahi 20 copper and Pardaz, with copper sheet and polyester coating

برای خرید این محصول با غرفه دار گفتگو کنید