نقاشی آبرنگ با عنوان گلهای بنفشه watercolor painting

برای خرید این محصول با غرفه دار گفتگو کنید

  • در این نقاشی از دو تکنیک ترکیبی برای آرایش و کمپوزیسیون استفاده شده «قانون ساده سازی و قانون تقارن» گلهای بنفشه با سایر ابزارهای هنری مانند رنگ روغن، مدادرنگ، پاستل قابل اجرا و به صورت حرفه ای کشیده میشود.

نقد و بررسی تخصصی نقاشی آبرنگ با عنوان گلهای بنفشه

  • نقاشی آبرنگ عنوان نقاشی گلهای بنفشه پاسپارتوی شیری همراه قاب فلزی
نمایش بیشتر بستن
  • اجرا قلم
  • کیفیت اثر
  • ترکیب بندی و آرایش
نقاط قوت
  • این تابلو به همراه قاب می باشد
  • عواملی که بر زیبایی این تابلو تاثیر گذار است تعداد گلبرگهای این گل و  اجرای تکنیک خیس در خیس و جسارت در رها کردن قلم در این نقاشیست که شاید آن را  از آثار دیگر متمایز ساخته باشد.