آجیل خوری 30 الماس تراش، بسیار با کیفیت و کار شده با ورق مس ضخیم 30 diamond-cut nuts, very high quality and made with thick copper sheet

برای خرید این محصول با غرفه دار گفتگو کنید