بشقاب پرنده بزرگ الماس تراش، مناسب برای دکور و پذیرایی در منزل و محل کار Large diamond-cut flying saucer, suitable for decoration and reception at home and at work

برای خرید این محصول با غرفه دار گفتگو کنید