آجیل خوری مسی سایز 30 فیروزه کوبی با روکش پلی استر و فیروزه اصل نیشابور Copper nuts, size 30, turquoise Kobi with polyester coating and original Nishabour turquoise

برای خرید این محصول با غرفه دار گفتگو کنید