منقل سماوری قلمزنی برنجی زغالی Charcoal brass samovar grill

برای خرید این محصول با غرفه دار گفتگو کنید

نقد و بررسی تخصصی منقل سماوری قلمزنی برنجی زغالی

  • منقل سماوری قلم گل و مرغ
نمایش بیشتر بستن
  • کیفیت
  • زیبایی
  • ضمانت
  • گنجایش
نقاط قوت
  • ورق ضخیم برنج
  • قلمزنی گل و مرغ اعلاء
  • سنگین وزن