بشقاب پرنده کوچک الماس تراش، با ورق مس ضخیم و روکش پلی استر Small flying saucer, diamond-cut, genuine Nishaboor turquoise, with thick copper sheet

برای خرید این محصول با غرفه دار گفتگو کنید